Case

Hotell Kung Carl

  • Hotell Kung Carl
  • År: 2021
  • Beställare: Metrolit AB
  • Projekt: Hotell Kung Carl
  • Plats: Stockholm
  • Totalrenovering badrum
  • Totalrenovering Korridor
  • Utbyte av elcentraler