Kvalitets, miljö & Arbetsmiljöplan

 •  Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet,miljö och arbetsmiljö.
 • Ledningssystemet uppfyller Elsäkerhetsverkets kravpå egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.
 • Systemet bygger på IN Ledningssystemsom är anpassat för installationsbranschen.
 • Vårt kvalitetssystem utgår från och uppfyller kraven enligt kvalitet i ISO 9001, miljö i ISO 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001 (ska uppdateras till ISO 45501).
 • Vid förfrågan visar vi gärna upp våran fullständiga Kvalitets, miljö-arbetsmiljöplan & presentation av Kvalitetssystemet.

Kvalité & Säkerhet

           vi skall säkerställa att: 

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att

  uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.

 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls och

  skötselvänliga.

 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med

  relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.

 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets

  instruktioner.

 • Använt materiel uppfyller tillämpliga krav.

 • Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på

  fackmässigt utförande.

Miljö

      Vi skall säkerställa att:

 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär bra miljöval och underlättar för återvinning. 
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering. Vi i allt vi gör åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.