ROT-AVDRAG 30% av arbetskostnaden

Skicka Rotuppgifter

 

integritetspolicy

Det enda du som kund till AWJ ELTEKNIK behöver göra:

  • Meddela vid beställning av jobb att du vill ha rotavdrag
  • Ge oss information om:
  • Bostadsrätt: – Namn&Personnummer, Föreningens org: nr, samt lägenhetsnummer, Föreningens namn
  • Bostadshus: – Namn&Personnummer, Fastighethetsbeteckning

Vi sköter resten.

1. Vad är rot?

Rotavdrag innebär att det skatteavdrag som en ägare (helt eller delvis) till villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus (som klassas som småhus), 30% av arbetskostnaden. Detta på belopp upp till max 50 000 kronor, per kalenderår, när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden.

2. 50 000 kronor per person

Rotavdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor.

3. Får jag rotavdrag?

Hur mycket du kan ta del av rotavdraget hänger ihop med din inkomst och hur mycket du skattar. Du måste ha betalat motsvarande summa i skatt under året som du vill göra avdrag på. Inte heller här har något ändrats.

4. Vad täcks av rotavdraget?

Man bör veta att det inte är alla arbeten som täcks av rot. Enklast att ta reda på det är att kontakta en seriös hantverkare eller Skatteverket. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och företaget som anlitas ska ha en F-skattsedel.

5. Skatteavdrag direkt

Köparen får skattereduktionen direkt vid betalning. Inom ramarna för maximalt avdrag skall köparen betala 70 % arbetskostnaden inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Det är företaget som ska begära rotavdraget.

 

Lär mer här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete/vadraknassomrotochrut.4.4c5def2714bbf25766d1083.html