fbpx

Våra tjänster

Tak- & markvärme

Anlita oss

Vad är takvärme

Is och snö i hängrännor, stuprör, ränndalar och andra takkonstruktioner orsakar ofta skador på byggnader. Risken för skador av denna orsak gäller inte bara byggnader utan även människor och egendom som kan komma till skada av nedfallande is när inte takets avvattningssystem fungerar tillfredsställande.

Smältvatten bildas av många anledningar på taket t.ex vid värmeläckage pga dåligt isolerade vindar eller takkupor så bildas smältvatten, även soliga vinterdagar finns risk att solen smälter snön till vatten på taket. När sedan smältvattnet kommer utanför vägglivet är taket kallt och vattnet fryser till is och problem med isbildning uppstår i hängrännor, fotplåtar och stuprör.

I stuprören bildas isproppar vilket medför att dessa svämmas över av vatten som lätt tränger i fastighetens puts med risk för stora putsskador eller vatten inträngning i vindslägenheter med stora dyra skador som följd. Vattensamlingar som blir stående på taket ger när den fryser till is ofta skador på takplåten, plåtskarvar fryser isär och man riskerar vatteninträngning/vattenskador som en följd av detta. Dessa skador brukar inte täckas av försäkringsbolagen vilket ger fastighetsägaren stora kostnader för reparationer.

Istappar kan när de faller ner orsaka allvarliga skador på såväl människor som material/bilar mm.Syftet med takvärmeanläggning är att hålla en öppen kanal för dränering av vattnet så att det inte fryser under sin väg ner till frostfri zon/marken. Genom att installera värmekablar i takets hängrännor, gesimsrännor, ränndalar, stuprör och andra konstruktionsdetaljer eliminerar man risken för skador orsakade av igenfrusna avvattningssystem.

 

Temp –/fuktstyrning, spar energi

För att erhålla maximal funktion och minimala driftkostnader styrs anläggningen via en kontrollenhet, med givare placerade på taket som tar hänsyn till både temperatur och fukt på ditt tak. Detta ger en energibesparing på upptill ca 50-90% mot enbart termostatstyrning.

Givarnas placering är mycket viktig då de styr anläggningen. Temperaturgivaren placeras där solen ej kommer åt, tex mot norr eller söder på en skuggsida. Fuktgivaren placeras i alla vädersträck så att anläggningen endast går där det är smält vatten.

 

Vad är markvärme?

Is och snö i hängrännor, stuprör, ränndalar och andra takkonstruktioner orsakar ofta skador på byggnader. Risken för skador av denna orsak gäller inte bara byggnader utan även människor och egendom som kan komma till skada av nedfallande is när inte takets avvattningssystem fungerar tillfredsställande.

Smältvatten bildas av många anledningar på taket t.ex vid värmeläckage pga dåligt isolerade vindar eller takkupor så bildas smältvatten, även soliga vinterdagar finns risk att solen smälter snön till vatten på taket. När sedan smältvattnet kommer utanför vägglivet är taket kallt och vattnet fryser till is och problem med isbildning uppstår i hängrännor, fotplåtar och stuprör.

 

Offert takvärme

 

Exempel på kundprojekt